سرویس خواب یک نفره میلان

سرویس خواب یک نفره میلان  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يک نفره ميلان شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و يک پاتختی می باشد.
يکی از ویژگی های سرويس خواب يک نفره ميلان زیبایی و طراحی خاص آن است که برای هر نوع دکوراسیون مناسب است.
این سرويس خواب چوبی ملامینه با روکش وکیوم ممبران و فلز درجه يک شرکتی بوده و اتصالات آن از نوع الیت (elite) است.
تمام سرويس خواب های آف دکور شرکتی و دارای سیستم کنترل کیفیت می باشند و به همراه بسته بندی

سرویس خواب یک نفره میلان 
سرویس خواب یک نفره میلان  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يک نفره ميلان شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و يک پاتختی می باشد.
يکی از ویژگی های سرويس خواب يک نفره ميلان زیبایی و طراحی خاص آن است که برای هر نوع دکوراسیون مناسب است.
این سرويس خواب چوبی ملامینه با روکش وکیوم ممبران و فلز درجه يک شرکتی بوده و اتصالات آن از نوع الیت (elite) است.
تمام سرويس خواب های آف دکور شرکتی و دارای سیستم کنترل کیفیت می باشند و به همراه بسته بندی

سرویس خواب یک نفره میلان 
سرویس خواب یک نفره یاس  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يک نفره یاس شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و يک پاتختی می باشد.
سرويس خواب یاس طرحی خاص و ظریف داشته و برای هر نوع دکوراسیونی مناسب است.
این سرويس خواب چوبی ملامینه با روکش وکیوم ممبران شرکتی بوده و اتصالات آن از نوع الیت (elite) است.
تمام سرويس خواب های آف دکور شرکتی و دارای سیستم کنترل کیفیت می باشند و به همراه بسته بندی حبابدار و گارانتی ارسال می شوند.
این نوع سرويس

سرویس خواب یک نفره یاس 
سرویس خواب یک نفره یاس  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يک نفره یاس شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و يک پاتختی می باشد.
سرويس خواب یاس طرحی خاص و ظریف داشته و برای هر نوع دکوراسیونی مناسب است.
این سرويس خواب چوبی ملامینه با روکش وکیوم ممبران شرکتی بوده و اتصالات آن از نوع الیت (elite) است.
تمام سرويس خواب های آف دکور شرکتی و دارای سیستم کنترل کیفیت می باشند و به همراه بسته بندی حبابدار و گارانتی ارسال می شوند.
این نوع سرويس

سرویس خواب یک نفره یاس 
سرویس خواب یک نفره ورساچه  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يک نفره ورساچه شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و يک پاتختی می باشد.
این سرويس خواب با طرحی کلاسيک و طرح ورساچه بر روی تاج و قسمت پایین خود ساخته شده است.
این سرويس خواب چوبی ملامینه با روکش وکیوم ممبران شرکتی بوده و اتصالات آن از نوع الیت (elite) است.
تمام سرويس خواب های آف دکور شرکتی و دارای سیستم کنترل کیفیت می باشند و به همراه بسته بندی حبابدار و گارانتی ارسال می شون

سرویس خواب یک نفره ورساچه 
سرویس خواب یک نفره ورساچه  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يک نفره ورساچه شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و يک پاتختی می باشد.
این سرويس خواب با طرحی کلاسيک و طرح ورساچه بر روی تاج و قسمت پایین خود ساخته شده است.
این سرويس خواب چوبی ملامینه با روکش وکیوم ممبران شرکتی بوده و اتصالات آن از نوع الیت (elite) است.
تمام سرويس خواب های آف دکور شرکتی و دارای سیستم کنترل کیفیت می باشند و به همراه بسته بندی حبابدار و گارانتی ارسال می شون

سرویس خواب یک نفره ورساچه 
سرویس خواب یک نفره موج  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يک نفره موج شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و يک پاتختی می باشد.
در این سرويس خواب با تلفیقی از چوب و فلز طرحی زیبا به وجود آورده اند که زیبایی خاصی را برای اتاق شما به ارمغان می آورد.
این سرويس خواب چوبی ملامینه با روکش وکیوم ممبران و فلز درجه يک شرکتی بوده و اتصالات آن از نوع الیت (elite) است.
تمام سرويس خواب های آف دکور شرکتی و دارای سیستم کنترل کیفیت می باشند و به همر

سرویس خواب یک نفره موج 
سرویس خواب یک نفره موج  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يک نفره موج شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و يک پاتختی می باشد.
در این سرويس خواب با تلفیقی از چوب و فلز طرحی زیبا به وجود آورده اند که زیبایی خاصی را برای اتاق شما به ارمغان می آورد.
این سرويس خواب چوبی ملامینه با روکش وکیوم ممبران و فلز درجه يک شرکتی بوده و اتصالات آن از نوع الیت (elite) است.
تمام سرويس خواب های آف دکور شرکتی و دارای سیستم کنترل کیفیت می باشند و به همر

سرویس خواب یک نفره موج 
سرویس خواب یک نفره پروانه  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يک نفره پروانه شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و يک پاتختی می باشد.
طرح این سرويس خواب مدرن بوده و بر اساس استاندارد جهانی تولید شده است.
طراحی زیبا و چشم نواز این سرويس خواب، آرامش را به فضای اتاق خواب شما خواهد آورد.
این سرويس خواب چوبی ملامینه با روکش وکیوم ممبران و فلز درجه يک شرکتی بوده و اتصالات آن از نوع الیت (elite) است.
تمام سرويس خواب های آف دکور شرکتی و دارای

سرویس خواب یک نفره پروانه 
سرویس خواب یک نفره پروانه  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يک نفره پروانه شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و يک پاتختی می باشد.
طرح این سرويس خواب مدرن بوده و بر اساس استاندارد جهانی تولید شده است.
طراحی زیبا و چشم نواز این سرويس خواب، آرامش را به فضای اتاق خواب شما خواهد آورد.
این سرويس خواب چوبی ملامینه با روکش وکیوم ممبران و فلز درجه يک شرکتی بوده و اتصالات آن از نوع الیت (elite) است.
تمام سرويس خواب های آف دکور شرکتی و دارای

سرویس خواب یک نفره پروانه 
سرویس خواب یک نفره وکیوم عروس  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يک نفره وکیوم عروس شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و يک پاتختی می باشد.
تلفیق هوشمندانه از چوب و فلز، طرحی زیبا و چشم گیر را به وجود آورده است.
این سرويس خواب چوبی ملامینه با روکش وکیوم ممبران شرکتی بوده و اتصالات آن از نوع الیت (elite) است.
تمام سرويس خواب های آف دکور شرکتی و دارای سیستم کنترل کیفیت می باشند و به همراه بسته بندی حبابدار و گارانتی ارسال می شوند.
این نوع

سرویس خواب یک نفره وکیوم عروس 
سرویس خواب یک نفره وکیوم عروس  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يک نفره وکیوم عروس شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و يک پاتختی می باشد.
تلفیق هوشمندانه از چوب و فلز، طرحی زیبا و چشم گیر را به وجود آورده است.
این سرويس خواب چوبی ملامینه با روکش وکیوم ممبران شرکتی بوده و اتصالات آن از نوع الیت (elite) است.
تمام سرويس خواب های آف دکور شرکتی و دارای سیستم کنترل کیفیت می باشند و به همراه بسته بندی حبابدار و گارانتی ارسال می شوند.
این نوع

سرویس خواب یک نفره وکیوم عروس 
سرویس خواب یکنفره ایلیا  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يکنفره ایلیا شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و پاتختی می باشد.
این سرويس خواب دارای طول عمر زیادی است و از مدل های مدرن و پرطرفدار می باشد.
اتصالات سرويس خواب ها از نوع اتصالات الیت (elit) می باشد و در بسته بندی حبابدار و کارتن تحویل داده می شوند.
این سرويس خواب چوبی تماما ملامینه با وکیوم ممبران است.
در ساخت این سرويس خواب از بهترین متریال برای تولید و طرا

سرویس خواب یکنفره ایلیا 
سرویس خواب یکنفره ایلیا  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يکنفره ایلیا شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و پاتختی می باشد.
این سرويس خواب دارای طول عمر زیادی است و از مدل های مدرن و پرطرفدار می باشد.
اتصالات سرويس خواب ها از نوع اتصالات الیت (elit) می باشد و در بسته بندی حبابدار و کارتن تحویل داده می شوند.
این سرويس خواب چوبی تماما ملامینه با وکیوم ممبران است.
در ساخت این سرويس خواب از بهترین متریال برای تولید و طرا

سرویس خواب یکنفره ایلیا 
سرویس خواب یکنفره اسپرت مرجان  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يکنفره اسپرت مرجان شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و پاتختی می باشد.
این سرويس خواب دارای طول عمر زیادی است و از مدل های مدرن و پرطرفدار می باشد.
اتصالات سرويس خواب ها از نوع اتصالات الیت (elit) می باشد و در بسته بندی حبابدار و کارتن تحویل داده می شوند.
این سرويس خواب چوبی تماما ملامینه است.
در ساخت این سرويس خواب از بهترین متریال برای تولید و طراحی استف

سرویس خواب یکنفره اسپرت مرجان 
سرویس خواب یکنفره اسپرت مرجان  
 
 
 
 
 
 
سرويس خواب يکنفره اسپرت مرجان شامل يک تخت خواب يک نفره به همراه يک میز آرایش، آینه و صندلی نشیمن و پاتختی می باشد.
این سرويس خواب دارای طول عمر زیادی است و از مدل های مدرن و پرطرفدار می باشد.
اتصالات سرويس خواب ها از نوع اتصالات الیت (elit) می باشد و در بسته بندی حبابدار و کارتن تحویل داده می شوند.
این سرويس خواب چوبی تماما ملامینه است.
در ساخت این سرويس خواب از بهترین متریال برای تولید و طراحی استف

سرویس خواب یکنفره اسپرت مرجان 
نکاتی درباره انتخاب سرویس خواب با ابعاد استاندارد  
اندازه استاندارد سرويس خواب در دکوراسیون اتاق خوابسرويس خواب‌ ها دارای اندازه‌های استاندارد هستند که برای مدل‌های مختلف این ابعاد متفاوت است. در انتخاب سرويس خواب مناسب برای اتاق خواب، داشتن ابعاد استاندارد موجب می شود که در چیدمان دکوراسیون خود آسوده خاطر باشید. از طرفی اگر بخواهید اتاق یا منزل خود را تعویض کنید به مشکل برخورد نخواهید خورد. اندازه استاندارد تخت خواب در کشور های مختلف متفاوت است که دلایل زیادی دارد. مهمترین دلیل

نکاتی درباره انتخاب سرویس خواب با ابعاد استاندارد 
نکاتی درباره انتخاب سرویس خواب با ابعاد استاندارد  
اندازه استاندارد سرويس خواب در دکوراسیون اتاق خوابسرويس خواب‌ ها دارای اندازه‌های استاندارد هستند که برای مدل‌های مختلف این ابعاد متفاوت است. در انتخاب سرويس خواب مناسب برای اتاق خواب، داشتن ابعاد استاندارد موجب می شود که در چیدمان دکوراسیون خود آسوده خاطر باشید. از طرفی اگر بخواهید اتاق یا منزل خود را تعویض کنید به مشکل برخورد نخواهید خورد. اندازه استاندارد تخت خواب در کشور های مختلف متفاوت است که دلایل زیادی دارد. مهمترین دلیل

نکاتی درباره انتخاب سرویس خواب با ابعاد استاندارد 
نکاتی درباره انتخاب سرویس خواب با ابعاد استاندارد  
اندازه استاندارد سرويس خواب در دکوراسیون اتاق خواب
سرويس خواب‌ ها دارای اندازه‌های استاندارد هستند که برای مدل‌های مختلف این ابعاد متفاوت است. در انتخاب سرويس خواب مناسب برای اتاق خواب، داشتن ابعاد استاندارد موجب می شود که در چیدمان دکوراسیون خود آسوده خاطر باشید. از طرفی اگر بخواهید اتاق یا منزل خود را تعویض کنید به مشکل برخورد نخواهید خورد. اندازه استاندارد تخت خواب در کشور های مختلف متفاوت است که دلایل زیادی دارد. مهمترین

نکاتی درباره انتخاب سرویس خواب با ابعاد استاندارد 
نکاتی درباره انتخاب سرویس خواب با ابعاد استاندارد  
اندازه استاندارد سرويس خواب در دکوراسیون اتاق خواب
سرويس خواب‌ ها دارای اندازه‌های استاندارد هستند که برای مدل‌های مختلف این ابعاد متفاوت است. در انتخاب سرويس خواب مناسب برای اتاق خواب، داشتن ابعاد استاندارد موجب می شود که در چیدمان دکوراسیون خود آسوده خاطر باشید. از طرفی اگر بخواهید اتاق یا منزل خود را تعویض کنید به مشکل برخورد نخواهید خورد. اندازه استاندارد تخت خواب در کشور های مختلف متفاوت است که دلایل زیادی دارد. مهمترین

نکاتی درباره انتخاب سرویس خواب با ابعاد استاندارد 
سرویس خواب عروس  
تلفن سفارش 09128591257
شرکت الیسا

,سرويس خواب,سرويس خواب نوزاد,سرويس خواب جدید,سرويس خواب عروس,سرويس خواب نوجوان,سرويس خواب نوزاد مادرلند,سرويس خواب نوجوان آپادانا,سرويس خواب استقبال ترکیه,سرويس خواب نوجوان ارژن,سرويس خواب مدرن,سرويس خواب نوزاد مارک های معروف,سرويس خواب نوزاد یاسمین,سرويس خواب نوزاد نوجوان,سرويس خواب نوزاد بالسا,سرويس خواب نوزاد ارژن,سرويس خواب نوزاد عبدل آباد,سرويس خواب نوزاد با قیمت مناسب,سرويس خواب نوزاد آپادانا,سرويس خ

سرویس خواب عروس 
سرویس خواب کلاسیک ایتالیایی  
تلفن سفارش 09128591257
شرکت الیسا

,سرويس خواب,سرويس خواب نوزاد,سرويس خواب جدید,سرويس خواب عروس,سرويس خواب نوجوان,سرويس خواب نوزاد مادرلند,سرويس خواب نوجوان آپادانا,سرويس خواب استقبال ترکیه,سرويس خواب نوجوان ارژن,سرويس خواب مدرن,سرويس خواب نوزاد مارک های معروف,سرويس خواب نوزاد یاسمین,سرويس خواب نوزاد نوجوان,سرويس خواب نوزاد بالسا,سرويس خواب نوزاد ارژن,سرويس خواب نوزاد عبدل آباد,سرويس خواب نوزاد با قیمت مناسب,سرويس خواب نوزاد آپادانا,سرويس خ

سرویس خواب کلاسیک ایتالیایی 
قیمت 99 مدل سرویس خواب دو نفره (پارت 3)  
نمونه سرويس خواب های سنا چوب
فروشنده: سنا چوب (لینک سایت)
تصویر و قیمت سرويس خواب دو نفره پانیسا (سنا چوب)
قیمت
این مدل برای نیم سرويس بوده که شامل تختخواب دو نفره ، پاتختی، کنسول و
پاف چرمی است. سایر متعلقات مانند کمد ، عسلی ، آینه ، فایل دارای قیمت
مجزایی می باشند.
قیمت نیم سرويس: 3,280,000 تومان
تصویر و قیمت سرويس خواب درتا سفید (سنا چوب)
قیمت این مدل برای نیم سرويس بوده که شامل تختخواب دو نفره ، پاتختی، دراور ، قاب آینه و پاف چرمی است. سایر مت

قیمت 99 مدل سرویس خواب دو نفره (پارت 3) 
قیمت 99 مدل سرویس خواب دو نفره (پارت اول)  
مجموعه ای بی نظیر از قیمت سرويس خواب دو نفره .
اتاق خواب شاید در نگاه اول فقط مکانی برای خوابیدن به نظر برسد ولی هرگز
نباید از این موضوع غافل بود که اتاق خواب بیشتر از آنکه صرفا محلی برای
خواب باشد محلی برای آرامش روحی افراد است، وگرنه انسان میتواند در هر جایی
بخوابد ولی جایيکه بتواند آرامش خود را پس از يک روز سخت دوباره بدست آورد
چیزی متفاوت از صرف خواب است. خوشبختانه امروزه افراد به این مهم پی برده
اند و از طرق مختلف سعی در ایجاد اتاق خوا

قیمت 99 مدل سرویس خواب دو نفره (پارت اول) 
قیمت 99 مدل سرویس خواب دو نفره (پارت 5)  
تصویر و قیمت سرويس خواب مدل ABS (بازار رویا)
Acrylonitrile
botadiene styrene که به اختصار آن را ABS می نامند. يک پلیمر نفتی
(پلاستيک) می باشد که در صنایع مختلف دارای کاربرد فراوان است. که بسیار
مقاوم در برابر ضربه و حریق میباشد درجه ذوب ۲۰۰ درجه سانتی گراد و درجه
سوختن آن 220 درجه سانتی گراد می باشد .و همانطور که اشاره شد به دلیل
پلاستيک بودن کاملا ضد آب و ضد خش میباشد. این سرويس شامل تخت خواب دو نفره
به ابعاد 180*200 سانتی متر و دو عدد پاتختی ، میز آرایش و صندلی میز

قیمت 99 مدل سرویس خواب دو نفره (پارت 5) 
کاناپه راحتی تختشو  
دومین مبل از سری نمونه‌های جدیدترین مدل مبل تختخواب شو ۹۷ که قصد معرفی
آن را داریم، کاناپه دونفره‌ای است که قابلیت تبدیل‌ شدن به تختی راحت را
دارد. از مزیت‌های بارز این تخت استفاده از تخت يکنفره و دو نفره آن است.
شما در صورت نیاز می‌توانید از کاناپه و تخت يکنفره آن به‌ صورت هم‌زمان
بهره ببرید. همچنین می‌توانید به‌ راحتی از دو تخت برای استراحت استفاده
کنید. برای این کار به‌ صورت کشوی از زیر کاناپه تخت را به بیرون بکشید و
تخت دوم ر

کاناپه راحتی تختشو 
قیمت 99 مدل سرویس خواب دو نفره (پارت 2)  
قیمت 99 مدل سرويس خواب دو نفره (پارت 2)

تصویر و قیمت سرويس تخت خواب روشا (ماکا چوب)
طرح و رنگ:  پارچه ارائه محصول در انواع رنگ ها و طرح های پارچه – جنس تخت ام دی اف
قیمت ست کامل: 3,248,000 تومان
تصویر و قیمت سرويس خواب دو نفره رادا (ماکا چوب)
طرح و رنگ:  پارچه ارائه محصول در انواع رنگ ها و طرح های پارچه – رنگ MDF ام دی اف برجستهEPL
قیمت ست کامل: 4,592,000 تومان

تصویر و قیمت سرويس خواب کاسپین (ماکا چوب)
طرح و رنگ:  پارچه ارائه محصول در انواع رنگ ها و طرح های پار

قیمت 99 مدل سرویس خواب دو نفره (پارت 2) 
اجاره آپارتمان مبله در تهران ولنجک  
اجاره آپارتمان مبله در تهران منطقه ولنجک
ویژگی های کلی آپارتمان مبله در تهران
این آپارتمان مبله نوساز بوده و در ساخت آن از بهترین متریال استفاده شده است.
دو خواب دارای نورگیر عالی و منظره بسیار زیبا
دارای نگهبان و لابی من 24 ساعته.
اماکانات آپارتمان مبله :
سرويس کامل آشپزخانه شامل: لباسشویی، یخچال، ماکروفر،گاز، ظروف پخت و پز، ظروف پذیرایی....
سرويس خواب شامل: تخت دو نفر و دو تخت تک نفره، بالش، پتو، خوشخواب،....
لوازم رفاهی شامل: تلوزیون، مبلمان

اجاره آپارتمان مبله در تهران ولنجک 
اجاره آپارتمان مبله در تهران ماهانه شهید محلاتی  
اجاره آپارتمان مبله در تهران ماهانه شهید محلاتی
اجاره آپارتمان مبله در تهران ماهانه شهید محلاتی يک واحد آپارتمان ۶۷ متری واقع در محدوده شهرک شهید محلاتی می باشد. این واحد دارای دو اتاق خواب است. ساختمان ۴ طبقه ۳ واحدی است. این واحد در طبقه سوم قرار دارد. واحد کاملا مبله و دارای امکانات کامل می باشد.
امکانات کلی اجاره آپارتمان مبله در تهران ماهانه شهید محلاتی
وسایل کامل آشپزخانه
یخچال فریزر، اجاق گاز و هود بی صدا، ماکروفر، لباسشویی، سرويس ک

اجاره آپارتمان مبله در تهران ماهانه شهید محلاتی 
اجاره ماهانه آپارتمان در تهران اشرفی اصفهانی  
اجاره ماهانه آپارتمان در تهران اشرفی اصفهانی
اجاره ماهانه آپارتمان در تهران اشرفی اصفهانی يک واحد آپارتمان فوق العاده شيک و تمیز واقع در بهترین فرعی می باشد. آپارتمان دارای امکانات فول است. دسترسی آسان به مترو از ویژگی های این آپارتمان محسوب می شود. آسانسور ، پارکینگ ، انباری ، لابی و ... از امتیازات دیگر این آپارتمان در تهران می باشد.
ویژگی های کلی اجاره ماهانه آپارتمان در تهران اشرفی اصفهانی
موقعیت مکانی عالی
۷۶ متر مربع
 پارکینگ به همراه

اجاره ماهانه آپارتمان در تهران اشرفی اصفهانی 
اجاره ۱ ماهه تهران فرمانیه  
اجاره ۱ ماهه تهران فرمانیه
اجاره ۱ ماهه تهران فرمانیه يک واحد آپارتمان بسیار شيک و تمیز واقع در بهترنی فرعی فرمانیه می باشد. آپارتمان ۷۵ متر مربع بوده و دارای دو اتاق خواب مجهز می باشد. واحد در طبقه ۴ ساختمان واقع شده است. امکانات ساختمان کامل ( آسانسور ، پارکینگ ، انباری ، لابی ، آیفون تصویری ، درب ریموت دار و ... ) است.
اجاره ۱ ماهه تهران فرمانیه مشخصات ویژگی ها
یخچال فریزر ، ماشین لباسشویی ، هود و اجاق رومیزی و ...
کابینت تمام ام دی اف
تلویزیون

اجاره ۱ ماهه تهران فرمانیه 
چیدمان مبلمان و ناهارخوری در دکور منزل  
چیدمان مبل و نهارخوری در دکوراسیون منزلسرويس
مبل راحتی در بازار در اندازه‌ها و سایز های متنوع موجود است. روال روتین و
عادی این نوع مبل‌ها در اندازه 9 نفره و 7 نفره است. همچنین میز نهار خوری
بسته به فضای شما در اندازه‌های متنوعی موجود است. میزهای نهار خوری با
تعداد 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره و 12 نفره به وفور در بازار و فروشگاه های
مبلمان یافت می‌شود. حال اگر فضای زیادی در اختیار دارید می توانید از يک
سرويس مبل 9 نفره و يک نهارخوری 12 نفره در دکوراس

چیدمان مبلمان و ناهارخوری در دکور منزل 
اجاره آپارتمان مبله در تهران بلندمدت زعفرانیه  
اجاره آپارتمان مبله در تهران بلندمدت زعفرانیه
اجاره آپارتمان مبله در تهران بلندمدت يک واحد آپارتمان فوق العاده خوش نقشه و لوکس واقع در زعفرانیه می باشد. واحد در طبقه پنج ساختمانی ۶ طبقه واقع شده است. ساختمان ۴ واحدی است. از امکانات ساختمان می توان به لابی مبله ، آسانسور ، پارکینگ و ... اشاره کرد.
امکانات کلی اجاره آپارتمان مبله در تهران بلندمدت
امکانات کامل خواب در اتاق با تخت دو نفره و کمد دیواری
دکوراسیون لوکس ، کاغذ دیواری ، کف پارکت و ...
آ

اجاره آپارتمان مبله در تهران بلندمدت زعفرانیه 
قیمت 99 مدل سرویس خواب دو نفره (پارت 4)  
تصویر و قیمت سرويس خواب رومیسا (سنا چوب)
قیمت
این مدل برای نیم سرويس بوده که شامل تخت، پاتختی، کنسول و پاف چرمی است.
سایر متعلقات مانند کمد ، عسلی ، آینه ، فایل دارای قیمت مجزایی می باشند.
قیمت نیم سرويس: 3,049,000 تومان
تصویر و قیمت سرويس خواب ساویس (سنا چوب)
طراحی
ساویس به گونه ای صورت گرفته است که فضای کافی برای خواب شما را تامین می
کند. اگر جزو افرادی هستید که ترجیح می دهید چند دقیقه بعد از بیداری، از
تخت خود جدا شوید، ساویس این دقایق را لذت ب

قیمت 99 مدل سرویس خواب دو نفره (پارت 4) 
چه لحافی استاندارد محسوب می شود ؟  
چه لحافی استاندارد محسوب می شود ؟لحاف و روتختی از وسایلی هستند که هر فرد زمان زیادی را در طول شبانه روز با آن ها طی خواهد کرد. روتختی و لحاف عضو جدانشدنی اتاق خواب شما هستند. لحاف شما يک‌سوم از شبانه‌روز همراهتان است. پس باید در انتخاب آن دقت کنید.
لحاف بهتر است یا پتو ؟
برای يک اتاق خواب شيک و مرتب، نیاز به دوخت ست لحاف دارید.کلا لحاف سر و سنگین‌تر و رسمی‌تر است و ماندگاری‌اش هم بیشتر.
برای لحاف‌های سفارشی، از الیاف صنعتی
جدید استفاده می‌

چه لحافی استاندارد محسوب می شود ؟ 
راهنمای چیدمان مبل و میز ناهارخوری در طراحی دکور منزل  
چیدمان مبل و نهارخوری در دکوراسیون منزلسرويس مبل راحتی در بازار در اندازه‌ها و سایز های متنوع موجود است. روال روتین و عادی این نوع مبل‌ها در اندازه 9 نفره و 7 نفره است. همچنین میز نهار خوری بسته به فضای شما در اندازه‌های متنوعی موجود است. میزهای نهار خوری با تعداد 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره و 12 نفره به وفور در بازار و فروشگاه های مبلمان یافت می‌شود. حال اگر فضای زیادی در اختیار دارید می توانید از يک سرويس مبل 9 نفره و يک نهارخوری 12 نفره در دکو

راهنمای چیدمان مبل و میز ناهارخوری در طراحی دکور منزل 
راهنمای چیدمان مبل و میز ناهارخوری در طراحی دکور منزل  
چیدمان مبل و نهارخوری در دکوراسیون منزلسرويس مبل راحتی در بازار در اندازه‌ها و سایز های متنوع موجود است. روال روتین و عادی این نوع مبل‌ها در اندازه 9 نفره و 7 نفره است. همچنین میز نهار خوری بسته به فضای شما در اندازه‌های متنوعی موجود است. میزهای نهار خوری با تعداد 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره و 12 نفره به وفور در بازار و فروشگاه های مبلمان یافت می‌شود. حال اگر فضای زیادی در اختیار دارید می توانید از يک سرويس مبل 9 نفره و يک نهارخوری 12 نفره در دکو

راهنمای چیدمان مبل و میز ناهارخوری در طراحی دکور منزل 
سرویس خواب  
سرويس خواب از مهمترین وسایل در دکوراسیون داخلی اتاق خواب است طرح و رنگ آن در زیبایی و جذابیت دکوراسیون اتاق خواب تاثیرگذار باشد از این رو بهتر است در هنگام انتخاب مدل سرويس خواب حساسیت و دقت لازم را به خرج دهید.
سرويس خواب ها در انواع مدل های زیبا و مختلف طراحی می شوند و همین تنوع زیاد در مدل و رنگ باعث شده است که در انتخاب طرح و رنگ آن هیچگونه محدودیتی از نظر تنوع وجود نداشته باشد.
مدل سرويس خواب برای اتاق خواب های لوکس و شيک
تختخواب و میز تو

سرویس خواب 
سرویس خواب  
سرويس خواب از مهمترین وسایل در دکوراسیون داخلی اتاق خواب است طرح و رنگ آن در زیبایی و جذابیت دکوراسیون اتاق خواب تاثیرگذار باشد از این رو بهتر است در هنگام انتخاب مدل سرويس خواب حساسیت و دقت لازم را به خرج دهید.
سرويس خواب ها در انواع مدل های زیبا و مختلف طراحی می شوند و همین تنوع زیاد در مدل و رنگ باعث شده است که در انتخاب طرح و رنگ آن هیچگونه محدودیتی از نظر تنوع وجود نداشته باشد.
مدل سرويس خواب برای اتاق خواب های لوکس و شيک
تختخواب و میز تو

سرویس خواب 
سرویس خواب  
سرويس خواب از مهمترین وسایل در دکوراسیون داخلی اتاق خواب است طرح و رنگ آن در زیبایی و جذابیت دکوراسیون اتاق خواب تاثیرگذار باشد از این رو بهتر است در هنگام انتخاب مدل سرويس خواب حساسیت و دقت لازم را به خرج دهید. سرويس خواب ها در انواع مدل های زیبا و مختلف طراحی می شوند و همین تنوع زیاد در مدل و رنگ باعث شده است که در انتخاب طرح و رنگ آن هیچگونه محدودیتی از نظر تنوع وجود نداشته باشد.
مدل سرويس خواب برای اتاق خواب های لوکس و شيک تختخواب و میز توا

سرویس خواب 
خواب زن  
از قدیم گفتن خواب زن چپه! 
از بس دیشب در مورد کنکور حرف زدیم،خواب امتحان دستیاری رو دیدم! و بسی حالم بد شد! خواب دیدم موعد امتحان رسیده و منم کم خوندم و همه وقتمو هدر دادم و حالا با انتظار بالایی که از خودم داشتم گند زدم به همه چیز :| 
هنوز از بابت خواب بدم تپش قلب دارم
امیدوارم خواب زن چپ باشه

خواب زن 
اجاره ماهانه هتل آپارتمان در تهران اشرفی اصفهانی  
اجاره ماهانه هتل آپارتمان در تهران اشرفی اصفهانی
اجاره ماهانه هتل آپارتمان در تهران اشرفی اصفهانی يک واحد آپارتمان بسیار شيک و تمیز واقع در محدوده اشرفی مجتمع گلستان سه می باشد. آپارتمان از امکانات کامل نظیر آسانسور ، لابی ، پارکینگ ، آیفون تصویری و ... برخوردار است.
ویژگی های کلی اجاره ماهانه هتل آپارتمان در تهران اشرفی اصفهانی
موقعیت مکانی واقع در خیابان پیامبر مرکزی
زیر بنای ملک ۸۵ متر مربع
 دو سرويس تخت خواب يک نفره به همراه خوشخواب
مب

اجاره ماهانه هتل آپارتمان در تهران اشرفی اصفهانی 
خلاصه ای ازفعالیت های مؤسسه نگارآذین  
ارائه خدمات وتأمین نیروهای انسانی درچنددوره
ازنمایشگاه های بین المللی

۱-تأمین نیروی انسانی جهت برگزاری بیست
ودومین نمایشگاه بین المللی(شرکت ایران پیچکار)

۲-تأمین نیروی انسانی جهت هفدهمین نمایشگاه
خوراک دام وطیور(شرکت دام گستر)

۳-تأمین نیروی انسانی جهت بیستمین نمایشگاه
بین المللی تأسیسات(شرکت ساتراپ سازه وشرکت ایران نارا)

قرارداد رسمی وتأمین نیروی انسانی مرکزاطلاعات
دانشگاه ایران ودانشکده پرستاری خدمات نگهداری ازسالمند دربیمارس

خلاصه ای ازفعالیت های مؤسسه نگارآذین